Försök med basinkomst i spanien

Försök med basinkomst

Staden Barcelona i Spanien planerar att genomföra ett försök med basinkomst. Experimentet ska påbörjas i oktober 2017 och pågå i två år till 30 september 2019. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning man kan minska fattigdom och social utslagning med kontanta utbetalningar som liknar basinkomst. Man vill undersöka hur dessa utbetalningar bör utformas för … Läs merFörsök med basinkomst i spanien

Basinkomst i Indien

Basinkomst i Indien. Indiens regering positiv till basinkomst Sputnik International rapporterar att Indien förbereder basinkomst (Universal Basic Income). Syftet sägs vara att stimulera ekonomin och förbättra livskvaliten för landets medborgare. Enligt Sputnik International är det Guy Standing som i en rapport meddelar att Indiens regering ser basinkomst som en möjlig och trolig väg framåt. Det … Läs merBasinkomst i Indien

Försök med basinkomst i Livorno

I den italienska kuststaden Livorno planerar borgmästaren från Femstjärnerörelsen (Movimento 5 Stelle), Filippo Nogarin, att fortsätta och expandera ett försök med något som kan liknas vid basinkomst. Källa BIEN. Försöket påbörjades i juni 2016 när de 100 fattigaste familjerna i Livorno erhöll 517 euro per månad. I januari 2017 ska försöket utvidgas till ytterligare 100 … Läs merFörsök med basinkomst i Livorno

Beslut om försök med basinkomst i Finland

Finlands parlament har beslutat genomföra ett försök med basinkomst under 2017 och 2018. Tvåtusen slumpmässigt utvalda arbetslösa ska få 560 euro (ca 5400 kr) i månaden under två år utan krav på motprestation och utan behovsprövning. Försöket ska sedan utvärderas under 2019. De frågor man vill ha svar på är Hur kan socialförsäkringssystemet omorganiseras för … Läs merBeslut om försök med basinkomst i Finland

Finland planerar pilotprojekt

Den finländska regeringen planerar ett pilotprojekt för att utröna vilken inverkan basinkomst skulle ha på människors beteende. Speciellt deras vilja att arbeta. Finlands statsminister Juha Sipila har sagt till BBC att han är positiv till idén och att basinkomst skulle förenkla välfärdssystemet. Det som planeras är ett begränsat försök där 8000 personer med låga inkomster … Läs merFinland planerar pilotprojekt

Försök med basinkomst i Holland

Den holländska staden Utrecht var först ut med att planera ett storskaligt försök med basinkomst. Därefter har cirka 30 städer hakat på och har olika planer på att genomföra liknande experiment. Experimentet i Utrecht involverar människor som redan lever på bidrag. En grupp ska få sitt bidrag utbetalt utan villkor och dessutom får de behålla … Läs merFörsök med basinkomst i Holland