Europaparlamentet avslog förslag om basinkomst

Europaparlamentet röstade den 16 februari emot förslaget att rekommendera införande av basinkomst. En bred majoritet antog förslaget om rekommendation till europeiska kommissionen om lagstiftning rörande robotar. Den delen av förslaget som handlade om basinkomst avslogs däremot. Röstsiffrorna var 286 för och 328 emot förslaget om basinkomst, 8 avstod. Källa: SAT Press Releases

Europaparlamentet ska rösta om basinkomst

Europaparlamentet ska i februari ta ställning till ett förslag till betänkande som rekommenderar Europeiska Kommissionen och medlemsländerna att överväga basinkomst. Detta med anledning av automatisering och artificiell intelligens. Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor antog förslaget 12 januari. Författare till rapporten är parlamentsledamoten Mady Delvaux som är medlem av Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. … Läs merEuropaparlamentet ska rösta om basinkomst