Organisationer och webbplatser

The Basic Income Earth Network (BIEN)
En europeisk organisation som bildades 1986. De vill vara en länk mellan individer och grupper som verkar för basinkomst.

Basinkomstpartiet
Ett projekt som syftar till att starta ett politiskt parti

Unconditional Basic Income Europe (UBIE)
Ett resultat av the European Citizen’s Initiative som lanserades 2013. Projektet startades i april 2012 i Europeiska Parlamentet.

Basinkomst.nu
Svensk webbplats om basinkomst eller medborgarlön

Facebookgrupper

Medborgarlön i stället för arbetslinjen
Liberaler för basinkomst
Sluten diskussionsgrupp för basinkomst