Basinkomst i Indien

Basinkomst i Indien.

basinkomst i indien

Indiens regering positiv till basinkomst

Sputnik International rapporterar att Indien förbereder basinkomst (Universal Basic Income). Syftet sägs vara att stimulera ekonomin och förbättra livskvaliten för landets medborgare.

Enligt Sputnik International är det Guy Standing som i en rapport meddelar att Indiens regering ser basinkomst som en möjlig och trolig väg framåt. Det framgår inte hur konkreta planerna är eller om det i så fall skulle omfatta hela Indien eller ett mer begränst område.

Försök med basinkomst i Indien

BIEN rapporterar om ett försök med basinkomst som ska utföras i en fattig by i Indien. Det är den idéella organisationen CashRelief.org som organiserar försöket.

Det är ett tvåårigt försök som ska påbörjas 1 april 2017. Samtliga invånare i en fattig by ska få en fast summa per månad som precis överstiger den indiska fattigdomsgränsen 972 rupees (ca 14 USD). Pengarna ska utbetalas till hushåll, inte individ.

Man ska välja ut en by med en stor andel av extremt fattiga människor. Samtliga innvånare i byn ska få samma summa utbetalt oavsett deras ekonomiska status. Detta för att kunna studera de sociala effekterna av en universell basinkomst och för att undvika konflikter som uppstår när endast vissa får bidraget.

Det man vill studera i experimentet är hur mottagarna av basinkomsten använder sina pengar. Speciellt fyra parametrar ska studeras: inkomst, tillgångar, hälsorelaterade utgifter och utbildningsrelaterade utgifter. Dessa parametrar ska mätas i projektets start, mitt och vid avslutning.

Trots att detta är ett experiment säger CashRelief.org att huvudsakliga skälet till att detta genomförs är att man vill ingjuta hopp i människor som lever i extrem fattigdom. Pengar till projektet samlas in online.

CashRelief.org

CashRelief.org är en idéel organisation som samlar in pengar online för att hjälpa extremt fattiga människor i Indien ur deras desperata situation. Organisationen startades av Vivek Joshi och Rahul Nainwal som båda har en historia av socialt arbete och crowd funding via Internet.

Presentationsvideo från Cash Relief

Lämna en kommentar