Försök med basinkomst i Holland

Försök med basinkomst i Holland
Utrecht, Holland

Den holländska staden Utrecht var först ut med att planera ett storskaligt försök med basinkomst.

Därefter har cirka 30 städer hakat på och har olika planer på att genomföra liknande experiment.

Experimentet i Utrecht involverar människor som redan lever på bidrag. En grupp ska få sitt bidrag utbetalt utan villkor och dessutom får de behålla det ifall de lyckas få inkomster.  En annan får det vanliga villkorade bidraget.

Bidraget ska behovsprövas och det är därför tveksamt om det kan kallas basinkomst men det är ett stag i den riktningen.

Syftet med undersökningen är att undersöka i vilken utsträckning samhället kan fungera effektivt om alla får en garanterad basinkomst utan några krav på motprestation. Man vill utröna i vilken utsträckning de som lever på basinkomst bidrar mer eller mindre till samhällsnyttiga verksamheter.

Försöket kan inte förväntas komma igång förren tidigast januari 2016 och kan mycket väl försenas ytterligare på grund av politiska komplikationer. Det finns naturligtvis många som inte vill att det ska genomföras överhuvudtaget, i Holland likväl som i Sverige.

Källa Basic Income Eart Network

 

Lämna en kommentar