Beslut om försök med basinkomst i Finland

Försök med basinkomst i Finland

Finlands parlament har beslutat genomföra ett försök med basinkomst under 2017 och 2018. Tvåtusen slumpmässigt utvalda arbetslösa ska få 560 euro (ca 5400 kr) i månaden under två år utan krav på motprestation och utan behovsprövning.

Försöket ska sedan utvärderas under 2019. De frågor man vill ha svar på är

  • Hur kan socialförsäkringssystemet omorganiseras för att hantera arbetets förändring
  • Kan socialförsäkringssystemet förändras så det blir aktiverande och ökar incitamentet till arbete
  • Kan byråkratin minskas och de komplicerade välfärdssystemen förenklas

Utvärdering ska göras genom att jämföra arbetsösheten bland de tvåtusen utvalda med kontrollgruppen som består av alla andra arbetslösa.

Kritik har riktats mot projektet. Beloppet är för lågt för att man ska kunna leva på det. Antal deltagare är för lite för att man ska kunna dra några slutsatser. Det är bara arbetslösa som deltar.

Källor
BIEN
Hufvudstadsbladet
Kela Finlands myndighet för socialförsäkring

Lämna en kommentar