Finland planerar pilotprojekt

Den finländska regeringen planerar ett pilotprojekt för att utröna vilken inverkan basinkomst skulle ha på människors beteende. Speciellt deras vilja att arbeta.

Finlands statsminister Juha Sipila har sagt till BBC att han är positiv till idén och att basinkomst skulle förenkla välfärdssystemet.

Det som planeras är ett begränsat försök där 8000 personer med låga inkomster ska delas in i fyra olika grupper. Deltagarna i varje grupp får olika summor utbetalda varje månad. Summor som nämns som tänkbara är 400 – 700 euro (ca 3800 – 6600 kronor).

Försöket kompliceras av Finlands konstitution som säger att alla människor måste behandlas lika, så det är f n oklart om experimentet går att genomföra.

Lämna en kommentar