Europaparlamentet ska rösta om basinkomst

Europaparlamentet ska i februari ta ställning till ett förslag till betänkande som rekommenderar Europeiska Kommissionen och medlemsländerna att överväga basinkomst. Detta med anledning av automatisering och artificiell intelligens. Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor antog förslaget 12 januari.

Europaparlamentet i Strasbourg

Författare till rapporten är parlamentsledamoten Mady Delvaux som är medlem av Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Samma grupp som de svenska Socialdemokraterna är med i.

Rapporten fastslår att vi förmodligen står inför en ny industriell revolution där robotar och datorer kan förväntas ta över en stor del av det arbete som hittills har utförts av människor. Allmän basinkomst bör övervägas noggrant av medlemsländerna, på grund av de förändringar av arbetsmarknaden som väntas, enligt förslaget.

Frågan är hur Europaparlamentet kommer att hantera förslaget. Det är inte så troligt att det går igenom. Även om det skulle antas innebär detta bara att man uppmanar kommissionen att agera. Kommissionen kan välja att inte göra det så det är en lång väg att gå. Det är i alla fall ett framsteg för idén om basinkomst att frågan kommer upp.

1 tanke på “Europaparlamentet ska rösta om basinkomst

Lämna en kommentar