Europaparlamentet avslog förslag om basinkomst

Europaparlamentet röstade den 16 februari emot förslaget att rekommendera införande av basinkomst.

En bred majoritet antog förslaget om rekommendation till europeiska kommissionen om lagstiftning rörande robotar. Den delen av förslaget som handlade om basinkomst avslogs däremot.

Röstsiffrorna var 286 för och 328 emot förslaget om basinkomst, 8 avstod.

Källa: SAT Press Releases

Lämna en kommentar