Försök med basinkomst i spanien

Försök med basinkomst

Staden Barcelona i Spanien planerar att genomföra ett försök med basinkomst. Experimentet ska påbörjas i oktober 2017 och pågå i två år till 30 september 2019. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning man kan minska fattigdom och social utslagning med kontanta utbetalningar som liknar basinkomst. Man vill undersöka hur dessa utbetalningar bör utformas för … Läs merFörsök med basinkomst i spanien

Grantcoin byter namn till Manna

Grantcoin är ett projekt som vill skapa basinkomst till alla genom en kryptovaluta. Valutan byter nu namn till Manna. Vem som helst kan teckna sig för att bli mottagare av basinkomst i form av kryptovalutan. Det går inte nu att säga hur mycket man får, vad den är värd eller hur det kommer att utveckla … Läs merGrantcoin byter namn till Manna

GAL-festivalen 3 september 2017

GAL-festivalen, den 3 september 2017 i Arholma, är en ny och unik politisk festival som samlar gröna, alternativa och libertära aktörer. Den kommer till viss del att handla om basinkomst. Deltagare är bl a Martin Jordö som är ekonomisk-politisk talesperson för Feministiskt initiativ, Amelia Andersdotter som har varit verksam IT-politiskt i Bryssel genom Piratpartiet i fem år, Lilian … Läs merGAL-festivalen 3 september 2017

Europaparlamentet avslog förslag om basinkomst

Europaparlamentet röstade den 16 februari emot förslaget att rekommendera införande av basinkomst. En bred majoritet antog förslaget om rekommendation till europeiska kommissionen om lagstiftning rörande robotar. Den delen av förslaget som handlade om basinkomst avslogs däremot. Röstsiffrorna var 286 för och 328 emot förslaget om basinkomst, 8 avstod. Källa: SAT Press Releases

Elon Musk förutspår basinkomst på World Government Summit

Elon Musk framförde återigen sin ståndpunkt att det kommer att bli nödvändigt att införa basinkomst på grund av automatiseringen. Han menar att robotar och intelligenta datorer tar över människors jobb och detta leder till ökad arbetslöshet. Han sa detta i en paneldebatt den 13 februari i Dubai (World Government Summit). Fler och fler jobb kommer … Läs merElon Musk förutspår basinkomst på World Government Summit

Europaparlamentet ska rösta om basinkomst

Europaparlamentet ska i februari ta ställning till ett förslag till betänkande som rekommenderar Europeiska Kommissionen och medlemsländerna att överväga basinkomst. Detta med anledning av automatisering och artificiell intelligens. Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor antog förslaget 12 januari. Författare till rapporten är parlamentsledamoten Mady Delvaux som är medlem av Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. … Läs merEuropaparlamentet ska rösta om basinkomst

Basinkomstpartiet har nu en webbplats

Basinkomstpartiet kan bli nästa stora händelse i det politiska Sverige. Det pågår ett projekt för att försöka starta ett nytt politiskt parti i Sverige som ska ställa upp i valet 2018. Det ska verka för att basinkomst ska genomföras. Projektet har nu en webbplats: Basinkomstpartiet.org. Det krävs 1500 namnunderskrifter för att registrera partiet. De har … Läs merBasinkomstpartiet har nu en webbplats

Fransk presidentkandidat förespråkar basinkomst

Det franska socialistpartiets kandidat till presidentposten, Benoît Hamon, är en förespråkare för universell basinkomst. Han menar att det är ett sätt att befria människor som då kan välja vad de vill arbeta med i större utsträckning. Har föreslår att basinkomst ska införas stegvis: 2018 införs basinkomst för alla mellan 18 och 25 år Höja nuvarande … Läs merFransk presidentkandidat förespråkar basinkomst

Basinkomst i Indien

Basinkomst i Indien. Indiens regering positiv till basinkomst Sputnik International rapporterar att Indien förbereder basinkomst (Universal Basic Income). Syftet sägs vara att stimulera ekonomin och förbättra livskvaliten för landets medborgare. Enligt Sputnik International är det Guy Standing som i en rapport meddelar att Indiens regering ser basinkomst som en möjlig och trolig väg framåt. Det … Läs merBasinkomst i Indien